שרותים

 

בית גנזים מספקת מגוון שירותי ארכיב וגניזה הכוללים :

 גניזת המסמכים : כלומר שמירתם בתנאים נאותים .
 אחזור מסמכים : בהתאם לבקשת הלקוח איתור המסמך , אריזתו , הבאתו ללקוח איסופו בתום שימוש הלקוח והחזרתו ל"כתובתו" המקורית .
 אריזה : אנשינו מגיעים אל הלקוחות ואורזים את החומר המיועד לגניזה בתוך מכלי גניזה ייעודים המסופקים על ידינו .
.
רישומי תכולה : פירוט תכולת התיבות הנארזות אצל הלקוח .
הקלדה : הקלדת רישומי התכולה והעברתם למדיה דיגיטלית .
הפקת דוחות : ע"פ צרכי הלקוח מופקים דוחות בחתכים הנדרשים ונשלחים ללקוח במדיה דיגיטלית או בדפוס .
 ביעור : ע"פ הוראת הלקוח החומר מושמד בדרך של מחזור הנייר בבוא העת