יתרונות

יתרונות בית גנזים

  הצורך לשמור ניירת קיים בכל ארגון מסיבות שונות , משפטיות ואף אחרות.
למסירת המסמכים של הארגון לשמירה מחוץ לארגון יתרונות רבים להלן חלק מהם :
1 . איתור מיידי ומדויק של כל מסמך נדרש .
2 . חסכון בשטחי משרד יקרים .
3 . יכולת מידור פנים ארגוני ואספקת מסמכים ע"פ דרגות מורשי הזמנה .
4 . חסכון בכח אדם העוסק בנושא הארכיב בארגון .
5 . כיסוי משפטי לדרישת מסמכי מקור ע"פ חוק .
6 . קצב השינויים המהיר מאוד בעולם הטכנולוגי מאלץ אותנו לשמור מסמכי מקור .

בית גנזים היא הותיקה והאיכותית מבין חברות הגניזה בישראל .

הדגש העיקרי בבית גנזים הוא על איכות השירות ואנו משקיעים מאמצים רבים, משאבים, דמיון ואנרגיה כדי להתחדש באופן שוטף ולהציב תמיד את הרף הגבוה ביותר בתחום שירות הלקוחות בפרט ושירותי גניזה בכלל.

בחברה מועסקים חמישים עובדים קבועים ומיומנים. אנו מאמינים כי העובדים הם הנכס העיקרי של החברה (אחרי הלקוחות כמובן). החברה אינה מעסיקה עובדים זמניים או קבלני משנה וכל המשימות השוטפות מבוצעות ע"י עובדינו הקבועים.

המגנזה מנוהלת באמצעות תכנת גניזה אשר נכתבה במיוחד עבורינו. התוכנה מאפשרת שליטה מלאה במצבת המיכלים הגדולה, שליפה מידית של תיקים לבקשת הלקוחות והפקת דוחות בחתכים שונים המאפשרים ניהול שוטף של המגנזה, בקרה ומעקב, ביעור לבקשת הלקוחות וכל פעולה אחרת הדורשת קשר on- line עם המיכלים ותכולתם.

לחברה כ חמישה עשר כלי רכב מסחריים, ונהגי החברה שומרים על הקשר הפיזי היום יומי עם הלקוחות. גם בתחום התחבורה והשינוע מדיניות החברה היא לא להשתמש בגורמים חיצוניים וכל השינוע מהלקוחות ואליהם נעשה באמצעות נהגי החברה ורכבי החברה .